Volgen

Moet ik het Wft proof Nazorg dossier aanvullen als ik de gegevens uit het pensioenbrievenprogramma over neem?

Het Pensioenbrievenprogramma bevat nagenoeg alle benodigde gegevens om een Wft-Proof Nazorg Dossier te maken. Echter, de vraagstelling in Wft-Proof Nazorg Dossier kan iets afwijkend zijn, waardoor er in enkele gevallen aanvullende gegevens ingevuld moeten worden om de scan te completeren. In Wft-Proof Nazorg Dossier dient een keuze te worden gemaakt of het een collectieve, individuele dan wel een toezegging aan de DGA betreft, teneinde de juiste scan te kunnen uitvoeren. In het Pensioenbrievenprogramma wordt niet exact hetzelfde onderscheid gehanteerd.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen