Volgen

Waarom krijg ik andere resultaten als ik een bestaand dossier inlees?

Als gevolg van aanpassingen in de berekening op grond van gewijzigde wet- of regelgeving danwel gewenste aanpassingen van gebruikers, kan het zijn dat er nominale verschillen ontstaan in de resultaten.

Ondanks dat de ingevoerde gegevens in uw dossier niet gewijzigd zijn, kan het zijn dat er in de berekening (achter de schermen) wel een aanpassing heeft plaatsgevonden.

In de helpteksten (via F1) en bij de What´s new (via menu optie Help en What´s new) geven wij aan, wat er in de huidige versie is aangepast ten opzichte van de voorgaande versie.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen