Volgen

Wat doet een vergelijking op basis van gelijke uitgangspunten?

Indien wordt gekozen voor de optie 'gelijke uitgangspunten' dan wordt de opbouw gelijk gesteld. Voor eindloon en middelloon wordt hetzelfde opbouwpercentage gebruikt en voor beschikbare premie een evenredig deel van de maximale fiscusstaffel gebaseerd op 'OP en direct ingaand opgebouwd PP'.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen