Volgen

Kan de PVI opslag eenvoudig uit de staffel gehaald worden ?

De opslag PVI wordt in de fiscale staffels vastgesteld als 8% van het bruto premiepercentage (zie Besluit beschikbare premiestaffels).

De premie PVI kan uit de staffel worden onttrokken door de ministeriële staffel met 0,92 te vermenigvuldigen. Dit percentage (92%) kan worden ingevuld wanneer gekozen wordt voor een 'gedeelte van de staffel' op het tabblad grondslagen.

Indien reeds een gedeelte van de staffel is gekozen (bijvoorbeeld 50%) kan dit percentage worden vermenigvuldigd met de factor 0,92: 50% * 0,92 = 46%. Dit is dan 50% van de staffel exclusief de premies voor PVI. 

LET OP: de PVI lasten kunnen in de actuariële grondslagen worden ingevuld. Hiermee wordt niet gerekend voor de beschikbare premie regeling.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen