Volgen

Wat is het doel van het RegelingVergelijkingsprogramma?

Met het RegelingVergelijkingsprogramma kunt u een vergelijking maken tussen de verschillende opbouwsystemen voor een bepaald individu of een collectief deelnemersbestand.

Men kan dus vergelijken (zowel individueel als collectief) wat de gevolgen zijn van de keuze voor een eindloon, middelloon of beschikbare premieregeling op basis van dezelfde grondslagen.

Deze gevolgen kunnen gemeten worden aan de hand van de kosten en opbrengsten (kapitalen/aanspraken). Dit kan tevens op basis van door de gebruiker opgegeven 'gelijke uitgangspunten' of volgens het fiscale maximum.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen