Volgen

Waarom kan ik een afwijkend heffingsvrij vermogen in box III opgeven?

Er bestaat uiteraard slechts één heffingsvrij vermogen in box III binnen de inkomstenbelasting 2001.

Deze vrijstelling geldt echter voor alle vermogensbestanddelen tezamen (bezittingen minus schulden).

Het is daardoor in individuele gevallen mogelijk, dat met een van de standard afwijkend bedrag gerekend dient te worden, doordat andere bezittingen reeds een gedeelte van de vrijstelling hebben opgesoupeerd.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen