Volgen

Wat is het doel van het echtscheidingsprogramma?

Het programma berekent de gevolgen van de echtscheiding. De gebruiker kan aangeven of er moet worden gerekend volgens de regels gegeven in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding, dan wel volgens de regels gegeven in het arrest Boon/Van Loon, van de Hoge Raad in 1981.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen