Volgen

Hoe werkt de 100% toets in Flex?

Voor de bepaling van de 100%-grens wordt van het ingevulde salaris 10/7 van de zelfstandige AOW van het huidige jaar afgetrokken. Daarnaast wordt uitgegaan van een opbouw van totaal 70% en een fulltime dienstverband (ofwel een parttime percentage van 100%).

Zijn de uitgangspunten voor de betreffende pensioengerechtigde afwijkend, dan kan de 100%-toets handmatig worden uitgerekend met behulp van de volgende formule:

AOW-inbouw = [ parttime percentage x (aantal dienstjaren x opbouwpercentage) / 70 ] x AOW-bedrag.

Voor de bepaling van de 100%-grens moet dan van het ingevulde salaris het berekende AOW-inbouw bedrag worden afgetrokken.

Voor de berekening van het fiscaal maximale PP wordt 70% van het fiscaal maximale OP genomen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen