Volgen

Het maximale TOP verschilt in resultatenvenster en bij de waarschuwing?

Het fiscaal maximale TOP wordt berekend door de AOW en premiecompensatie bij elkaar op te tellen. De premiecompensatie wordt bepaald op basis van het inkomen. Voor de bepaling van het inkomen wordt OP en de bruto zelfstandige AOW bij elkaar opgeteld.

Bij het uitstellen van de pensioendatum naar een leeftijd vóór 65 jaar, kan worden aangegeven of het te bereiken TOP gebaseerd dient te zijn op een fiscaal maximum of door zelf invoeren van een bedrag. Indien wordt gekozen voor fiscaal maximum kan het voorkomen dat alsnog een waarschuwing verschijnt dat het fiscale maximum lager is dan berekend. Het bedrag aan fiscaal maximaal TOP bij de waarschuwing is lager dan het berekende fiscaal maximale TOP in het resultatenvenster en dus ook in het rapport. Dit verschil wordt veroorzaakt door de bepaling van de premiecompensatie.

  • Uitgangspunt van de berekening van het fiscaal maximale TOP in resultatenvenster en in rapport is het bedrag aan OP vóórdat deze wordt uitgesteld.
  • Uitgangspunt van de berekening van het fiscaal maximale TOP in waarschuwingsvenster is het nieuwe berekende bedrag aan OP nadat is uitgesteld.

De melding kan worden opgelost door vervolgens te kiezen voor zelf opgeven en daar het fiscaal maximale bedrag aan TOP uit het resultatenvenster in te vullen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen