Volgen

Waar kan ik de evenredige inhaal in het rapport vinden?

De evenredige inhaal wordt alleen in het beschrijvende rapport (via menu-optie 'Uitvoer' en 'Uitvoeropties' en 'Overzicht vorm' is beschrijvend) getoond bij het totaal van het in te halen bedrag tot op heden. Tot en met versie 2008/1 van het programma was evenredige inhaal alleen mogelijk voor de berekeningsjaren 2006 of 2007. Vanaf versie 2008/1a is het mogelijk om voor elk jaar een evenredige inhaal te kiezen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen