Volgen

Hoe wordt omgegaan met waardeoverdracht naar een beschikbare premieregeling?

Indien er waarde is overgedragen naar een beschikbare premieregeling, dan dient de opgebouwde waarde in de huidige regeling te worden opgegeven inclusief de overgedragen waarde en dient bij de diensttijd rekening te worden gehouden met de diensttijd waarop de waardeoverdracht betrekking heeft.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen