Volgen

Kan ik aangeven of ik bestaande aanspraken uitstel of laat staan?

Nee, in het pensioenbrievenprogramma kan er niet expliciet worden aangegeven of bestaande aanspraken worden uitgesteld of blijven staan. Akkermans & Partners heeft hier bewust voor gekozen. Hierdoor wordt de inhoud van de pensioenbrief zo breed mogelijk gehouden.

Uit de pensioenberekening blijkt of de pensioenaanspraken uit het Witteveen regime blijven staan op de eerdere pensioeningangsdatum of uitgesteld worden naar de latere pensioeningangsdatum zoals deze geldt in het VPL regime.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen