Volgen

Is uitruil mogelijk in geval van een beschikbare premieregeling?

Uitruil van ouderdomspensioen tegen nabestaandenpensioen is feitelijk niet mogelijk aangezien op pensioendatum de pensioengerechtigde kiest of hij voor het beschikbare kapitaal uitsluitend een ouderdoms- of ook een nabestaandenpensioen aan wenst te kopen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen