Volgen

Is er een goedgekeurde conceptbrief met pensioenleeftijd 60 jaar en een verlaagd opbouwpercentage?

Nee, voor deze situatie is geen conceptbrief aanwezig. Voor deze situatie dient formeel goedkeuring te worden gevraagd aan de belastingdienst. Blijft men binnen de fiscale grenzen, dan zal goedkeuring uiteraard geen probleem zijn.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen