Volgen

Worden opgebouwde pensioenrechten eerbiedigd bij de overgang naar een nieuw regime?

De opgebouwde pensioenrechten worden geëerbiedigd indien in de pensioenbrief is opgenomen dat de nieuwe toezegging niet in de plaats treedt van eerder gedane toezeggingen (zie een van de laatste vragen onder ‘Aanpassing aanspraken’ op tabblad nummer 10). In dat geval wordt in de overeenkomst een bepaling opgenomen waaruit blijkt dat de wijziging van de pensioentoezegging uitsluitend effect heeft voor de toekomstige diensttijd.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen