Volgen

Wat is het doel van het programma Benaderde Marktwaarde (BMW)?

Het programma BMW kan voor velerlei berekeningen worden gebruikt. Zo kan met het programma de hoogte van de verplichting worden bepaald van zowel een ingegane als een uitgestelde uitkering. Uitgaande van een beschikbaar kapitaal kan de hoogte van de daarmee te financieren uitkering worden berekend. Bij alle opties kan worden gekozen voor een levenslange dan wel een tijdelijke uitkering. Indien, in de toezegging een overgang op de partner is toegezegd kan dit eveneens worden verwerkt, waarbij geopteerd kan worden voor een direct ingaande nabestaandenuitkering dan wel een uitgestelde. Er kan zelfs een onderscheid worden gemaakt tussen een uitgestelde dekking of een direct ingaande dekking en een uitgestelde uitkering.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen