Volgen

Hoe voorkom ik vrijval bij de ingang van een periodieke uitkering (lijfrente)?

Hanteer de gegevens exact zoals deze zijn op het moment van het bepalen van de hoogte van de uitkering, dus op de berekeningsdatum.

Zet dan de vraag 'interne rekenrente' op ja, zodat het programma een interne rekenrente berekent.

Bij de bepaling van de interne rekenrente worden de kosten en winstopslagen en de knip in de rekenrente verdisconteerd. Deze rente is dus lager dan de ingevulde rekenrente.

Vanaf de ingangsdatum van de lijfrente-uitkering kan de waardering dan jaarlijks tegen de interne rekenrente geschieden. Het voordeel is nogmaals uitsluitend dat de kosten dan niet ineens vrijvallen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen