Volgen

Hoe bepaal ik de hoogte van een uitkering in een gerichte lijfrente?

Om de hoogte van de uitkering te bepalen zoals deze in de markt gebruikelijk is, dient bij de 'berekeningsdatum' de ingangsdatum te worden ingevoerd. Op dat moment moet de hoogte van de uitkering worden bepaald aan de hand van het beschikbare kapitaal.

Dit kapitaal dient te worden ingevuld, nadat is geopteerd voor bruto koopsom bij de vraag 'uitgaan van'. In de onderliggende overeenkomst zal in veel gevallen zijn omschreven hoe het op het moment van ingang beschikbare kapitaal wordt bepaald (oprenting van de stakingswinst en FOR).

Als het goed is zal in de overeenkomst eveneens de 'uitbetalingswijze' zijn vastgelegd. Meestal zal dit per maand zijn. Uit de overeenkomst moet ook blijken of er een overgang is bedongen op de partner en voor hoeveel procent. 

Om de zakelijkheid in acht te nemen moet de uitkering worden berekend inclusief kosten en winstopslagen, dus bij de vraag 'kosten en winstopslag' en 'omvangskorting' opteert u voor 'conform fiscus'.

Op het tabblad 'actuarieel' dient de gewenste sterftetafel en rekenrente te worden ingevoerd. Kies bij 'rekenmethode' gestaffeld en geef voor de eerste 20 jaar de marktrente in voor zover die hoger is dan 4% en voor 'vervolgrekenrente' 4%. De marktrente is het u-rendement -/- 0,5%.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen