Volgen

Waarom geeft de premie/koopsommethode een lagere reserve dan de ingelegde premie?

Dit kan gelegen zijn aan het feit dat nog geen volledig jaar pensioenopbouw heeft plaatsgevonden. De jaarpremie wordt gepresenteerd in het rapport, maar dient uiteraard pro rata te worden meegenomen in de bepaling van de reserve.

Een andere verklaring kan zijn, dat de datum indiensttreding niet is gelegen in het jaar van berekenen EN de actuariële premie van het vorig jaar NIET is opgegeven. Het programma gaat dan uit van een koopsom van de tot de berekeningsdatum opgebouwde aanspraken, vermeerderd met een pro rata toekomstige premie (koopsom/premie-koopsommethode).

Teneinde de juiste berekening te kunnen uitvoeren is het raadzaam om de actuariële premie van het jaar voorafgaande aan de mutatiedatum in te voeren. In dat geval wordt de juiste premie/koopsommethode gehanteerd.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen