Volgen

Kan het overlijdensrisico vóór pensioendatum op rentebasis en kapitaalbasis worden verzekerd?

Dit is volledig afhankelijk van de toezegging, het pensioensysteem (eindloon/middelloon/beschikbare premie) maakt hiervoor niet uit.

Ook in beschikbare premieregelingen is het mogelijk om het vooroverlijdensrisico op rentebasis te verzekeren.

Het programma biedt de mogelijkheid om een afwijkend nabestaandenpensioen bij ingang vóór pensioendatum als rente in te vullen. Standaard gaat het programma uit van een fictieve salaris/diensttijd berekening voor de hoogte van het nabestaandenpensioen.

De optie op ‘kapitaalbasis’ is in deze situatie niet opgenomen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen