Volgen

Waarom wordt er geen rekening gehouden met de opgegeven AOW-franchise?

Het is mogelijk dat in dit geval een parttimepercentage van 0% op het tabblad Grondslagen is ingevuld.

In dat geval wordt geen rekening gehouden met de AOW-inbouw dan wel de AOW-franchise. Bij een parttimepercentage van 0% is er sprake van een dienstverband van 0 uur.

Indien u wenst uit te gaan van een volledig dienstverband, dient het parttimepercentage op 100% gezet te worden.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen