Volgen

Waarom wordt over het laagste salaris geen backservice berekend?

U heeft eerdere salarissen opgegeven en daarin ook een salarisverlaging.

Het programma kan niet toetsen of een salarisdaling ongebruikelijk/onzakelijk is in de zin van de Wet Loonbelasting. Over een salarisdaling wordt daarom geen backservice berekend in een eindloonberekening. In een reeks van dalingen wordt uitsluitend over het laagste salaris geen backservice berekend.

Indien de salarisdalingen allen gebruikelijk/zakelijk zijn kunt u de betreffende ingevoerde eerdere jaarsalarissen verwijderen. Over die periodes is dan immers het laatste salaris van toepassing.

Indien in een reeks van salarisdalingen meerdere periodes niet mee mogen tellen is dit als volgt te berekenen in het programma:
U geeft in dat de regeling een middelloonregeling is. Daarnaast vult u de franchise behorende bij het berekeningsjaar in als afwijkend bedrag.
Vul voor de periodes waarover wel backservice berekend dient te worden, hetzelfde salaris in als in het berekeningsjaar.

Voorbeeld: 

Een DGA verdient € 100.000. Vervolgens daalt dit naar € 50.000. Een ongebruikelijke daling. Daarna daalt het salaris tot € 30.000 Dit is onder het gebruikelijke salarisniveau voor een DGA. Vervolgens stijgt het salaris naar een gebruikelijk niveau van € 80.000. Daarna stijgt het salaris naar € 120.000.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

    Oorspronkelijk eerdere salaris Middelloon   opgave eerdere salaris
Periode 1   € 100.000   € 120.000
Periode 2   € 50.000   € 50.000
Periode 3   € 30.000   € 30.000
Periode 4   € 80.000   € 120.000
Periode 5   € 120.000   € 120.000
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen