Volgen

Waar kan ik de inkoop van dienstjaren opgeven?

De inkoop van dienstjaren kan op het tabblad 'Grondslagen...' in de groep 'Pensioengrondslag' worden ingevuld. Dit kan per regime worden ingevuld.

Inkoop dient ingevuld te worden, ongeacht het dienstverband waar de inkoop betrekking op heeft.

Het is niet mogelijk om bij inkoop van dienstjaren te combineren met eerdere salarissen. In het programma wordt de bepaling van de waarde van de inkoop dan namelijk te complex. Op welk salaris vond de inkoop van dienstjaren immers plaats? dat kan niet met zekerheid bepaald worden door het programma bij de opgave van meerdere salarissen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen