Volgen

Moet ik jaarlijks de lopende verzekeringen aanpassen?

Nee. Bij 'gedeeltelijk verzekeren' adviseren wij een berekening te maken uitgaande van de optie 'volledig eigen beheer'. Vervolgens voert u het verzekerde gedeelte in via in te bouwen verzekerde kapitalen/uitkeringen.

De aanspraken worden dan in mindering gebracht op de in eigen beheer op te bouwen aanspraken. Het verzekerde gedeelte hoeft dus niet jaarlijks te worden aangepast, want de wijzigingen als gevolg van bijvoorbeeld salarisstijgingen worden automatisch gecorrigeerd in het eigen beheer gedeelte.

Uiteraard dient deze constructie wel als zodanig in de pensioentoezegging te zijn opgenomen. Indien is bepaald dat een vast deel (bijvoorbeeld 50%) is verzekerd, dient wel jaarlijks een aanpassing van de verzekering plaats te vinden.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen