Volgen

Waarom zie ik 'de berekeningsdatum ligt ná de pensioeningangsdatum'?

Het pensioenprogramma is bedoeld voor de berekening van pensioenaanspraken in de opbouwfase.

Zodra de pensioendatum van het eerste regime is bereikt, veronderstelt het programma dat de pensioenuitkeringen zijn ingegaan.

U kunt voor het berekenen van de jaarlijkse pensioenreserve gebruik maken van het programma Benaderde Marktwaarde voor het ingegane deel.

Dit deel/regime schakelt u vervolgens uit in het pensioenprogramma op het tabblad Constructie. De overige pensioenaanspraken, die op een later moment uitkeren, blijven bestaan in uw dossier. De foutmelding is dan ook verdwenen en u kunt doorrekenen voor de actieve pensioenopbouw tot de volgende ingangsleeftijd of -datum.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen