Volgen

Waarom kan ik niet inbouwen in een beschikbare premie berekening? 

Inbouw van pensioenuitkeringen en kapitalen is noodzakelijk indien de opbouw geschiedt tijdens de huidige dienstbetrekking.

In geval van een beschikbare premie-berekening worden de elders opgebouwde aanspraken niet in mindering gebracht op de staffelpremie. Dit zou immers tot bovenmatige pensioenaanspraken kunnen leiden.

Via een hulpberekening kunt u dit ongewenste effect wel voorkomen.

Maak een berekening op basis van salaris/diensttijd en het programma bepaalt het maximaal op te bouwen ouderdomspensioen, waarbij via het ingevulde tabblad 'inbouw' rekening wordt gehouden met de elders opgebouwde aanspraken.

Switch dan naar berekeningsconstructie op basis van beschikbare premie en vul op het subscherm in, dat 'uitgangspunt voor de staffel' wordt, eigen opgave pensioen. Vul hier dan het bereikbare ouderdomspensioen in uit de vorige berekening. De percentages in de staffel worden vervolgens automatisch berekend. Deze zullen uiteraard gedaald zijn.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen