Volgen

Heeft u een toelichting op de overgang naar het VPL-regime?

Indien een DGA is geboren voor 1 januari 1950, kan de pensioenopbouw en de pensioentoezegging na 1 januari 2006 ongewijzigd blijven. De berekening dient dan plaats te vinden conform het oude regime (pre-Witteveen) en het Witteveen regime. Deze berekening kunt u terugvinden in voorbeelddossier 1.

Voor DGA's geboren na 1 januari 1950 is de Wet fiscale behandeling van Vut/Prepensioen en introductie levensloopregeling (VPL) van toepassing. Dit betekent dat de pensioenleeftijd dient te worden gesteld op 65 jaar en dat het overbruggingspensioen is komen te vervallen. Eerder met pensioen is slechts mogelijk door middel van actuariële herrekening van de pensioenaanspraken.

In het pensioenprogramma zijn 8 mogelijkheden verwerkt om het VPL excedent te berekenen. De meest voor de hand liggende mogelijkheden hebben wij voor u verwerkt in de vernieuwde voorbeelddossiers. De opties van de belastingdienst kunt u eveneens terugvinden in de voorbeelddossiers.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen