Volgen

Hoe vindt indexatie bij middelloon plaats?

Op 1 januari van het berekeningsjaar, wordt over de reeds opgebouwde aanspraken het bedrag aan indexatie berekend.

Indien het laatst ingevulde jaar van indexatie niet overeenkomt met het jaar van berekenen (bijvoorbeeld doordat een indexatiepercentage ingevuld is voor het jaar 2014 en het berekeningsjaar reeds 2017 is), wordt dit percentage gehanteerd tot aan de berekeningsdatum.

In het rapport wordt bij de totale vaststelling van de pensioenaanspraak de aanspraak getoond van de betreffende periode.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen