Volgen

Wat doet inbouw van een (premievrij) pensioen?

Wanneer een premievrije pensioenaanspraak wordt ingebouwd, wordt het premievrije bedrag volledig in mindering gebracht op de tijdsevenredige aanspraak op berekeningsdatum.

Wanneer een ‘gewone’ pensioenaanspraak wordt ingebouwd, betekent dit voor het programma dat de opbouw nog steeds voortduurt en dat de ingevoerde aanspraak op pensioendatum pas wordt bereikt.

Bij de bepaling van de reserve gaat het programma er van uit dat de ingebouwde aanspraak lineair wordt verdeeld tussen de datum indiensttreding en de pensioendatum. Er wordt dan bepaald welk gedeelte van de aanspraak als premievrij deel kan worden aangemerkt en dat gedeelte wordt in mindering gebracht op de tijdsevenredige aanspraak.

Voor een cijfermatig voorbeeld kan met de ‘F1-toets’ de helptekst worden geraadpleegd bij de vraag inzake premievrije aanspraak op het scherm met de vragen over een in te bouwen pensioen of kapitaal.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen