Volgen

Betalingen aan een directie pensioenlichaam (DPL). Hoe bereken ik de premie?

het directive pensioenlichaam, de holding, of de Pensioen BV zijn in deze situatie uitwisselbaar:

Koopsommethode

Indien de actuariële waardering van de pensioenverplichting plaatsvindt op basis van de koopsommethode berekent u:

In het pensioenprogramma kan voor de bepaling van de koopsom van enig jaar een berekening worden gemaakt per 31 december van dat jaar. Bepaal daarna de aanspraken die in het berekeningsjaar opgebouwd zijn/worden door het verschil te nemen met de opgebouwde aanspraken van het voorafgaande jaar. Voor die opgebouwde aanspraken kan vervolgens in het programma Benaderde Marktwaarde een koopsom berekend worden. Afhankelijk van de inhoud van de financieringsovereenkomst is de koopsom per 1 januari of per 31 december van een jaar verschuldigd; dat bepaalt dus de berekeningsdatum.

Het is voor nieuwe en middelloonregelingen mogelijk de “datum berekening” vast te stellen op 31 december van het jaar van berekening. De “datum indiensttreding” wordt dan vastgesteld op 1-1 van het berekeningsjaar. Hierdoor wordt 1 jaar opbouw van pensioen berekend.

Daarnaast dient te worden gekozen voor de koopsommethode op het actuariële tabblad ten aanzien van de actuariële systematiek om de juiste koopsom te bepalen.

Premiekoopsommethode

Indien actuariële waardering van de pensioenverplichting plaatsvindt op basis van de premiekoopsommethode:

De actuariële premie wordt per 31 december van het voorgaande jaar berekend voor het nieuwe jaar. Dus de benodigde premie vindt u in de berekeningsresultaten per 31-12 van het voorgaande jaar. Indien er sprake is van een salarisverhoging, dient voor de backservice een afzonderlijke koopsom bepaald te worden. Dit kunt u berekenen door aan de hand van het pensioenprogramma de backservice vast te stellen en hiervoor een koopsom te berekenen in Benaderde Marktwaarde (zie boven).

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen