Volgen

Houdt u rekening met overgang op de partner bij indexatie van het VPL-excedent?

Het gedeelte van het VPL-excedent, waarop een overgang op de partner van toepassing is, dient ook geïndexeerd te worden.

Zie voor de exacte toepassing van indexaties, bepaling van de 100% grens en overgangen op de partner per excedent het overzicht met alle excedenten in uw Technische Rapport.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen