Volgen

Waarom wordt niet gerekend met de (totale) ingebouwde aanspraak?

Bij inbouw van pensioen kan een premievrije aanspraak op de datum in dienst worden opgegeven.
 
Indien het ingebouwde pensioen al volledig is opgebouwd op het moment dat de dienstbetrekking begint (de premievrije waarde op datum in dienst is gelijk aan de totale ingebouwde aanspraak), kan daarmee geen rekening worden gehouden in de berekening. Deze aanspraken horen niet bij deze dienstbetrekking en het programma geeft dan een foutmelding.
 
Indien een gedeelte van het ingebouwde pensioen is opgebouwd op het moment dat de dienstbetrekking begint (er is dus een premievrije waarde opgegeven op datum in dienst) dan wordt met de reeds opgebouwde aanspraak geen rekening gehouden in de berekening.
 
Deze aanspraken horen niet bij deze dienstbetrekking. Alleen de resterende nog op te bouwen aanspraak wordt ingebouwd, waarbij de opbouw van de aanspraken lineair wordt verdeeld over de toekomst.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen