Volgen

Hoe wordt een ingebouwd verzekerd kapitaal omgerekend naar een uitkering?

De omrekening gebeurt op basis van de rekenrente doelvermogen verzekeren en de door de gebruiker aangegeven sterftetafels en eventuele leeftijdsterugstellingen.

Hoe hoger de rekenrente verzekeren wordt gesteld, hoe hoger het pensioen uit verzekerd kapitaal wordt.

Als echter een vaste stijging wordt ingevoerd, komt het pensioen uit verzekerd kapitaal lager uit doordat voor een vast stijgend pensioen meer kapitaal benodigd is.

De fiscus zal tegen een vast stijgend pensioen echter bezwaar maken, omdat nooit in een polis wordt vastgelegd dat verplicht een stijgend pensioen moet worden aangekocht.

Normaliter wordt de rekenrente verzekeren bij inbouw van kapitalen dan ook op 4% gesteld. Dit geeft een correcte vergelijking met het deel in eigen beheer.

Let wel, dit is een inbouw in de berekening op basis van fiscale grondslagen. De uitkering die daadwerkelijk plaats zal vinden is afhankelijk van de grondslagen van de uitvoerder conform de polis/uitvoeringsovereenkomst.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen