Volgen

De te bereiken pensioenaanspraak is lager dan in mijn vorige berekening, hoe kan dit?

Ondanks dat u hetzelfde salaris gebruikt, verandert de uitkomst. De nieuwe berekening wordt immers in een nieuw jaar gemaakt, met een nieuwe (hogere) franchise.

Het salaris wordt niet aangepast, maar de franchise is wel gestegen. Hierdoor is de pensioengrondslag lager en wordt het te bereiken pensioen ook lager. Of dit is toegestaan hangt af van de bepalingen in de pensioenbrief.

Indien u de bereikbare aanspraak gelijk wenst te houden, kunt u een afwijkende franchise opgeven ter grootte van de franchise in het voorgaande jaar. voor de komende jaren bevriest u die franchise tot het salaris weer stijgt.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen