Volgen

Mag backservice worden berekend na een salarisdaling?

Vindt ten opzichte van het voorgaande jaar een salarisdaling of een daling van de pensioengrondslag plaats, dan heeft dit directe consequenties voor de opgebouwde rechten.

Die worden in het programma berekend op basis van het verlaagde salaris of pensioengrondslag. Er wordt als het ware een deel van de opgebouwde aanspraken prijsgegeven. In de praktijk is dit echter niet toegestaan. Opgebouwde aanspraken mogen niet worden verminderd. Het programma voorziet hier niet in. Indien bijvoorbeeld het salaris gelijk blijft en de franchise in de toekomst stijgt, zullen de opgebouwde aanspraken en het te bereiken pensioen jaar in jaar uit afnemen. Teneinde dit te voorkomen dient een salarisverhoging ter hoogte van de verhoging van de franchise toegepast te worden. Ook kan worden gekozen voor de overstap naar een middelloonregeling.

Het programma kan niet toetsen of een salarisdaling al dan niet ongebruikelijk of onzakelijk is in de zin van de Wet Loonbelasting. Indien de salarisdalingen allen gebruikelijk of zakelijk zijn, dat wil zeggen niet meer dan 30% afwijken van het gebruikelijk loon dat op dat moment van toepassing is, heeft dit geen consequenties voor de pensioenopbouw en de backservice over de opgebouwde rechten. Het is dan niet noodzakelijk rekening te houden met eerdere jaarsalarissen. Over die periodes is dan immers het laatste salaris van toepassing.

Indien echter sprake is van een afwijking van meer dan 30% van het gebruikelijk loon, gevolgd door een stijging, dan kan geen volledige backservice worden genomen. Bij een reeks van salarisdalingen en salarisstijgingen kan het voorkomen dat voor meerdere periodes geen backservice mag worden berekend. Ook hierin voorziet het programma niet.
U geeft in dat geval aan dat de regeling een middelloonregeling is. Daarnaast vult u de franchise behorende bij het berekeningsjaar in als afwijkend bedrag.
Vul voor de periodes waarover wel backservice berekend dient te worden, hetzelfde salaris in als in het berekeningsjaar.

Voorbeeld:
Een DGA verdient € 100.000. Vervolgens daalt dit naar € 50.000. Een ongebruikelijke daling. Daarna daalt het salaris tot € 30.000 Dit is onder het gebruikelijke salarisniveau voor een DGA. Vervolgens stijgt het salaris naar een gebruikelijk niveau van € 80.000. Daarna stijgt het salaris naar € 120.000.

Het is in dit voorbeeld niet toegestaan de eindloonberekening te baseren op een salaris van
€ 120.000,-- zonder rekening te houden met eerder salarissen. Deze moeten dus worden vastgelegd.


Schematisch kan de backservice-berekening als volgt worden weergegeven:

  Oorspronkelijk eerdere salaris Middelloon opgave eerdere salaris
Periode 1 € 100.000 =  € 120.000 à extra opbouw over € 20.000
Periode 2 € 50.000 =  € 120.000 á extra opbouw over € 70.000
Periode 3 € 30.000 =  € 30.000 à geen extra opbouw
Periode 4 € 80.000 =  € 120.000 à extra opbouw over € 40.000
Periode 5 €120.000

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen