Volgen

Wat is het doel van het programma Netto Besteedbaar Inkomen?

Met het programma Netto Besteedbaar Inkomen kan het netto besteedbaar inkomen van de belastingplichtige in een aantal stappen worden bepaald.

Eerst wordt het belastbaar inkomen van box 1, box 2 en box 3 bepaald. Naar keuze kan rekening worden gehouden met de persoonsgebonden aftrek.

Vervolgens wordt de bijbehorende inkomensbelasting en premies volksverzekering berekend door van de totale inkomensheffing de (berekende of opgegeven) standaardheffingskorting af te trekken.

Daarna wordt van het besteedbaar inkomen afgetrokken:

  • de inkomensbelasting,
  • de uitgaven voor levensonderhoud (indien gewenst),
  • saldo privé onttrekkingen,
  • stortingen uit de onderneming
  •  jaarlijkse onttrekkingen uit vermogen

Hierna kan het netto besteedbaar inkomen van de belastingplichtige worden bepaald. Als laatste stap kan het totale netto besteedbaar inkomen worden berekend door het netto besteedbaar inkomen van de partner bij het netto besteedbaar inkomen van de belastingplichtige op te tellen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen