Volgen

Waar kan ik een indexcijfer voor een bepaald jaar vinden?

De indexcijfers (prijsindex en loonindex) worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerd. U vindt deze indexcijfers in CBS Statline op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek: www.cbs.nl.

Er zijn twee verschillende indices voor prijsindex, te weten CPI alle huishoudens en CPI alle huishoudens afgeleid. En er zijn verschillende indices voor de loonindex. De meest gebruikte indices, te weten CAO-lonen inclusief bijzondere beloningen alle sectoren en CAO-lonen exclusief bijzondere beloningen alle sectoren, vermelden wij hier. Deze cijfers geven de jaarmutatie aan. In sommige pensioenregelingen is bepaald dat de cijfers van een bepaalde maand als uitgangspunt genomen moeten worden (bijvoorbeeld de maand oktober als referentiemaand). In dat geval kunt u geen gebruik maken van onderstaande jaarcijfers maar dient u zelf de desbetreffende maandcijfers op te zoeken bij het CBS.

Prijsindex met 2006=100 (CPI alle huishoudens en CPI alle huishoudens afgeleid): 

Jaartal    Jaarmutatie CPI     Jaarmutatie CPI afgeleid
     in procenten     in procenten
 1996    
 1997 2,2 1,9
 1998 2,0 1,8
 1999 2,2 1,7
 2000 2,3 1,9
 2001 4,2 3,1
 2002 3,3 3,2
 2003 2,1 1,9
 2004 1,2 0,9
 2005 1,7 1,4
 2006 1,2 1,6
 2007 1,6 1,5
 2008 2,5 2,2
 2009 1,2 0,9
 2010 1,3 1,1
 2011 2,3 2,2

Loonindex (Totaal CAO-sectoren) met 2000=100 (CAO-lonen inclusief bijzondere beloningen en CAO-lonen exclusief bijzondere beloningen):

Jaartal    Jaarmutatie CAO exclusief      Jaarmutatie CAO inclusief
  in procenten in procenten
 2000    
 2001 3,8 4,3
 2002 3,4 3,7
 2003 2,6 2,8
 2004 1,3 1,2
 2005 0,7 0,8
 2006 1,6 2,1
 2007 2,0 2,0
 2008 3,1 3,5
 2009 2,4 2,7
 2010 1,1 1,0
 2011 1,2  1,3 
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen