Volgen

Welke AOW-leeftijd dien ik te hanteren?

De AOW-gerechtigde leeftijd is opgenomen in de Wet Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd (Stb. 2014, 218)

U kunt hier een overzicht van de AOW-leeftijden downloaden.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen