Volgen

Hoe houd ik rekening met winstdeling in een berekening?

Winstdeling wordt (voor eindloon en middelloonregelingen) gegeven in de vorm van rentestandskorting of overrentedeling.

Rentestandskorting is een korting vooraf die op de bruto premie wordt gegeven. Op het tabblad 'actuarieel' bij het panel 'brutering' kunt u een kortingspercentage aangeven.

Indien sprake is van overrentedeling kan deze worden aangewend voor indexatie van de opgebouwde rechten (middelloon). Door op het tabblad actuarieel bij het panel 'stijging' een stijging van de opgebouwde rechten in te vullen kunt u rekening houden met deze stijging. Indien u kiest voor een voorwaardelijke stijging zal dit niet resulteren in extra lasten, maar wel in hogere aanspraken. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u de winstdeling (overrente) aanwendt voor indexatie. Indien u kiest voor onvoorwaardelijke stijging zullen er wel kosten voor de stijging in rekening worden gebracht. Immers, de stijging is dan niet afhankelijk van de winstdeling.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen