Volgen

Nieuw in versie 2015/5

Algemeen 
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten, quick guides en veel gestelde vragen (Online Helpdesk) zijn verder verbeterd en wederom aangevuld.

De quick guides zijn te vinden via de F1-toets. Quick guides zijn korte handleidingen die u snel op weg helpen met het gebruik van Advantage en nieuwe functionaliteiten.

Verder hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Advantage

Koppeling met Moneyview Collectief Pensioen
MoneyView en Akkermans & Partners hebben de handen ineen geslagen. Dit heeft geresulteerd in een koppeling tussen MoneyView Collectief Pensioen (MCP) en Advantage.

Moneyview richt zich met MCP voornamelijk op zeer gedetailleerde doorrekeningen van de pensioentarieven van pensioenverzekeraars en PPI’s.

Net als in Advantage, maar dan nóg gedetailleerder. Advantage en MCP zijn als programma dus volledig complementair aan elkaar. U start de Wft-proof inventarisatie binnen Advantage en zodra alle benodigde gegevens bekend zijn, kunt u een uitstapje maken naar MCP.

Op het moment dat de gewenste berekeningen in MCP uitgevoerd zijn, kunt u het rapport inlezen in Advantage. Vervolgens rond u de Wft-proof inventarisatie af om de resultaten te bespreken met uw klant. U legt uw advies vast en vervolgens start u het offerteproces binnen Advantage.

Vanzelfsprekend kunt u tevens op de vertrouwde wijze gebruik blijven maken van Advantage.

Heeft u reeds een abonnement op MCP, dan kunt u na de update direct gebruik maken van de koppeling.
Geen abonnement op MCP? Geen probleem. U kunt een demo aanvragen via Advantage. Door op het MoneyView logo te klikken.

Voor een uitgebreide toelichting hebben wij de Quick Guide MCP geschreven. Deze vind u via de F1 (Help) in Advantage.

Pensioenprogramma & Benaderde Marktwaarde

Automatisch rekenen met SRA of RJ grondslagen voor de RJ2014-4 berekening
De RJ-2014-4 berekening of Best Estimate waardering kan gebaseerd worden op verschillende grondslagen. Zo hanteert de Raad voor de Jaarverslaggeving andere grondslagen dan de SRA. En wellicht wilt u zelf rekenen met eigen grondslagen.

Daarom hebben wij onze software op dit onderdeel verder uitgebreid.

Op het tabblad ‘Actuarieel Commercieel’ vindt u nu de vraag ‘Keuze RJ/SRA waardering’. Indien u kiest voor ‘RJ’ of ‘SRA’, worden de Marktrente, de Rekenrente risicokapitaal, Overlevingstafel én de Leeftijdsterugstellingen automatisch gevuld. Conform de grondslagen van de betreffende instantie. En uiteraard biedt de F1 (Help) u hierbij nadere informatie.

U kunt uiteraard altijd kiezen voor ‘zelf invullen’, waarbij u zelf invult met welke grondslagen gerekend dient te worden.

Naast de gebruikelijke aanpassingen in het Technisch Rapport en A&P UPO, is ook het Adviesrapport uitgebreid met een toelichting op de genoemde actuariële grondslagen.

Rapport Jaarrekening
Met de toevoeging van het Rapport Jaarrekening, maken wij het nog makkelijker en efficiënter om alle benodigde cijfers te verwerken in de jaarrekening. Het is niet meer nodig om de bestaande rapporten door te nemen op zoek naar de juiste cijfers.

Het rapport voorziet helder gepresenteerd in alle belangrijke cijfers die verwerkt dienen te worden in de jaarrekening. U kunt hierbij onder andere denken aan:

  • de belangrijkste persoonlijke en actuariële uitgangspunten;
  • de waarde in het economisch verkeer;
  • een toelichting op de technische termen ‘overlevingstafel’ en ‘leeftijdsterugstellingen’. 

Het rapport is zelfs zo opgesteld, dat u het 1 op 1 bij kunt voegen.

Het is nu dus nog makkelijker voor de fiscalist om de belangrijkste gegevens uit de berekening in het juiste format aan de accountant beschikbaar te stellen. 

Benaderde Marktwaarde

Lijfrenteoverzicht
Sinds enkele jaren hebben wij in onze pensioensoftware het A&P UPO opgenomen. Voor een heldere communicatie over de pensioenverplichtingen.

De lijfrenteverplichtingen dienen uiteraard ook helder te worden gecommuniceerd. Daarom hebben wij het ‘Lijfrenteoverzicht’ als rapport opgenomen in BMW.

Dit overzicht is bedoeld voor uw relaties, waarin de persoonlijke gegevens en de belangrijkste uitgangspunten voor de berekening opgesomd staan.

Vervolgens zijn de lijfrentevoorzieningen uit uw berekening opgenomen. Met de fiscale en commerciële waarde van de verplichtingen voor de onderneming én een indicatie van de besparing vennootschapsbelasting op basis van die kapitalen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen