Volgen

Nieuw in versie 2015/4

Algemeen 

De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten, quick guides en veel gestelde vragen (Online Helpdesk) zijn verder verbeterd en wederom aangevuld.

De quick guides zijn te vinden via de F1-toets. Quick guides zijn korte handleidingen die u snel op weg helpen met het gebruik van Advantage en nieuwe functionaliteiten.

Verder hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Advantage

Wft-rapport (gedeeltelijk gevuld)
Op uw verzoek hebben wij het mogelijk gemaakt om een gedeeltelijk gevulde Wft-intake af te drukken.

Deze wens is voornamelijk ontstaan vanwege de mogelijkheid om uw klant via de Online Intake deel te laten nemen aan het inventarisatieproces. Een van de onderdelen van de Online Intake is het vullen/controleren van de klantgegevens en het klantprofiel.

Met name door dit laatste, ontstond een gedeeltelijk gevulde Wft-intake. Want ondanks het digitale tijdperk, wilden nog veel gebruikers na de Online Intake de Wft-intake afdrukken en samen met de klant verder vullen.

Maar ook indien u vanwege uw voorbereidende werkzaamheden reeds vragen uit de inventarisatie heeft gevuld, kan het natuurlijk gewenst zijn om een gedeeltelijk gevuld Wft-rapport te kunnen afdrukken.

Vanaf nu is dat dus mogelijk.

Het gedeeltelijk gevulde Wft-rapport wordt beschikbaar zodra u enkele vragen beantwoord heeft. Zijn alle vragen uit de inventarisatie beantwoord, dan wordt het automatisch vervangen door het definitieve Wft-rapport.

Aanpassing werking Online Intake
In het klantprofiel worden algemene vragen, vragen over de huidige regeling en de kennis & ervaring van uw klant vastgelegd. Vragen die middels de Online Intake kunnen worden beantwoord door uw klant. En waar alleen uw klant antwoord op kan geven.

Al deze antwoorden worden automatisch vastgelegd in het betreffende pensioendossier. Echter, het was niet duidelijk genoeg welke vragen wel of niet beantwoord waren. Want de klant kan ook vragen overslaan. Daarom worden de ingevulde vragen vanaf deze update geblokkeerd in het pensioendossier. De vragen die niet beantwoord zijn, kunnen nog na de afronding van de Online Intake alsnog door u vastgelegd worden.

Indien er onverhoopt toch correcties zijn op de vastgelegde vragen, dan kunt u hiervoor het toelichtingsveld op het tabblad ‘Adviseursvragen Klantprofiel’ gebruiken. Zodat de papertrail volledig up-to-date blijft en er geen discrepantie kan ontstaan tussen uw correcties en wat uw klant bedoeld heeft.

Pensioenprogramma

Aanvulling RJ2014-4 berekening
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft aangegeven, dat een pensioenwaardering geen rekening hoeft te houden met dekking van nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum.

Over dit punt nog wordt volop gediscussieerd in de markt (zie ook de antwoorden van de SRA op veel gestelde vragen uit de markt d.d. 11 februari 2015). Reden voor ons om de functionaliteit te ontwikkelen, waarmee u op het tabblad ‘Constructie’ naar eigen inzicht en overtuiging te kunnen kiezen voor het wel/niet meenemen van deze verzekering in de waardering.

Belangrijk: indien u bij de bij de vraag ‘PP en WzP vóór pensioendatum’ (Constructie commerciële aspecten) heeft gekozen voor ‘Volledig extern verzekeren’, wordt de waarde van deze verzekeringen ook niet opgenomen in de waarde van de voorziening conform de RJ (of Commerciële) grondslagen.

Benaderde Marktwaarde

Doorrekening van de verplichting naar de toekomst
Het is vanaf nu mogelijk om de jaarlijkse verplichting die in Benaderde Marktwaarde wordt berekend, door te rekenen naar een door u bepaalde einddatum.

Met deze doorrekening rekent u dus precies voor uw klant door, hoe de fiscale waarde van de verplichting zich naar de toekomst toe zal ontwikkelen. Wij hebben bij de doorrekening, rekening gehouden met de volgende aspecten:

  • indexaties:
    de indexatie van opgebouwde of ingegane pensioenaanspraken wordt verwerkt per verstreken jaar. Deze indexaties dienen immers ook te worden meegenomen in de waardering;
  • uitstellen en ingaan:
    de berekening houdt rekening met het feit, dat de uitkeringen op enig moment ingaan. Vanaf de ingangsdatum zal de waarde van de aanspraken weer dalen;
  • de waarde van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen worden gesplitst en tezamen als totaal weergegeven in het overzicht;
  • voor tijdelijke uitkeringen daalt de waarde naar 0 op de einddatum van de uitkering;
  • indien u meerdere aanspraken heeft opgenomen in het programma, wordt voor iedere aanspraak zelfstandig én voor het totaal van de aanspraken een fiscale waarde per jaar berekend.

De ‘waardering verplichting’ kunt u instellen op het tabblad ‘Constructie’ onder ‘Waarderingsaspecten’. Dit is in het Pensioenprogramma vanaf nu ook op deze plaats opgenomen.

Aanvulling RJ2014-4 berekening
Net als in het Pensioenprogramma, is de aanvulling op de RJ2014-4 berekening eveneens verwerkt in het Benaderde Marktwaarde programma.

Op basis van dezelfde systematiek. Met uitzondering van de bovenstaande toelichting onder ‘Belangrijk’.

Flexpensioenprogramma

In het Flexpensioenprogramma is het vanaf nu ook mogelijk om met een rekenrente kleiner dan 1% te rekenen. Nu kunt u tevens de actuele rekenrentes toepassen in uw flexibiliseringsberekeningen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen