Volgen

Nieuw in versie 2015/3

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten, quick guides en veel gestelde vragen (Online Helpdesk) zijn verder verbeterd en wederom aangevuld.

De quick guides zijn te vinden via de F1-toets. Quick guides zijn korte handleidingen die u snel op weg helpen met het gebruik van Advantage en nieuwe functionaliteiten.

Verder hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Advantage 

Advantage Today
Voor een snel en duidelijk overzicht van de statussen van al uw actieve dossiers, hebben wij Advantage Today ontwikkeld.

Today is een pop-up dat op ieder gewenst moment gestart kan worden. Daarnaast wordt Today automatisch gestart bij het starten van Advantage en het sluiten van een dossier.

Today bestaat uit de volgende onderdelen

 • Dossiers
  Dit onderdeel geeft u een overzicht van alle actieve dossiers. Dossiers die bijvoorbeeld afgelegd zijn, worden dus niet getoond. Per dossier wordt de volgende informatie getoond:
  • Kenmerk
  • Werkgever
  • Dossiernaam
  • In welk proces het dossier staat. Bijvoorbeeld Inventarisatie
  • De status binnen een proces. Bijvoorbeeld offertes opgevraagd
  • Het aantal documenten dat door de werkgever geüpload is. Dit zijn de documenten die u verzocht heeft te uploaden via de Online Intake
  • De status van de Online Intake

Verder kunt u per dossier de volgende acties uitvoeren:

 • Dossier bewerken/openen
 • Documenten uploaden
 • To-do’s aanmaken
 • Dossier afleggen
 • To do’s

Bij to-do’s wordt een overzicht getoond van alle openstaande to-do’s en wanneer deze gereed dienen te zijn. Is een opvolgdatum verlopen, dan wordt de betreffende to-do rood gemarkeerd. Enkele voorbeelden van to-do’s die u kunt aanmaken:

 • Reminders om te verlengen
 • Reminders voor de nazorg
 • Opvolg to-do’s
 • Acties
  • Start versneld een nieuw dossier
  • Open een dossier dat niet in Today staat
  • Open het postvak
  • Open het afdrukmenu met Adviesdocumenten
  • Open het afdrukmenu met Aanbieder-informatie
 • Documenten
  Snel toegang tot de meest voorkomende documenten. Zoals:
  • Importlijst deelnemers
  • Lege Wft-intake formulier
  • Checklist adviseur
  • Wft Pensioen Dossier Werknemer

 Kortom, ideaal en efficiënt voor het beheer van uw pensioen adviesdossiers in Advantage!

Alle informatie over Advantage Today leest u terug in de betreffende quick guide, die via de help (F1) beschikbaar is.

Pensioenprogramma en BMW

In onze vorige update hebben wij de RJ2014-4 (best estimate) waardering opgenomen in ons pensioenprogramma. Vanaf deze update vindt u deze berekeningen ook in BMW én wij hebben een aantal nieuwe functies toegevoegd. 

 • RJ2014-4 vanaf nu ook in Benaderde Marktwaarde
  Omdat de pensioenopbouw in eigen beheer van steeds meer DGA’s is stopgezet en de waardering daarom in Benaderde Marktwaarde plaatsvindt, hebben wij deze extra waarderingsberekening ook in BMW opgenomen.
 • RJ óf de commerciële berekening voor de fiscus
  Het is nu mogelijk om de RJ berekening te selecteren, zónder dat de ‘oude’ commerciële berekening ook wordt uitgevoerd. U heeft dus voortaan de opties met, zonder of beiden. Deze keuze is in zowel het pensioenprogramma als BMW verwerkt.
 • Grondslagen SRA praktijkhandreiking aangepast
  In februari heeft de SRA aanvullende vragen met betrekking tot de RJ-berekeningen beantwoord. Deze antwoorden resulteren in gewijzigde grondslagen voor een aantal uitgangspunten. Met name met betrekking tot de rekenrente. Hierop hebben wij de helpteksten aangepast. Deze zijn voorzien van de aangepaste rekenrentes per 1-1-2014 en 31-12-2014.

Pensioenprogramma

 • U was al gewend dat in het pensioenprogramma de dividendtoets, uitkeringstoets en afstempeltoets uitgevoerd konden worden. Waarbij deze toetsen met een toelichting in het technische rapport opgenomen werden.

U kunt deze toetsen voortaan als een apart adviesrapport afdrukken. Dit stelt u in staat om het uitvoeren van de betreffende toetsen, als aparte dienst (naast uw reguliere waarderingsberekeningen) aan te bieden.

 • Voor een VAP-berekening incl. VPL opbouw, zonder partner, worden voortaan de doelvermogens in de rapportage getotaliseerd.
 • Bij het inlezen van een eerder opgesteld dossier, kon het in geval van een regimewijziging, voorkomen dat de ingevulde ‘eerdere jaarsalarissen’ niet getoond werden op uw scherm. Dit is opgelost.

Flexpensioenprogramma

 • De mogelijkheid om bij ieder ingevuld salaris een 100% grens te berekenen, is toegevoegd. U kunt dus een 100% grens berekenen onder én boven de
  € 100.000,-.

Lijfrente en FM Aanvullend Pensioen en Lijfrente programma

 • In artikel 15 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting, is aangegeven dat voor het berekeningsjaar 2014 een factor 35/37e mag worden gehanteerd op de factor A. De factor A is immers gebaseerd op de pensioen opbouw in 2013, toen een hoger maximum gold voor het opbouwpercentage (2% versus 1,9% in 2014). In 2015 geldt opnieuw een factor, maar dit jaar is dat 37/40e. Het opbouwpercentage is in 2015 immers opnieuw verlaagd.

Deze factoren hebben wij sinds de bekendmaking begin vorig jaar opgenomen in de formule voor de berekening van de jaarruimte. Nu is gebleken dat professionele verzekeraars en pensioenfondsen deze factor reeds in de opgave van de factor A hebben verwerkt op het UPO.

U kunt daarom voortaan aangeven hoe het programma om dient te gaan met de ingevoerde Factor A.

Neemt u de Factor A over van de UPO, dan dient u dit aan te vinken bij het invoerveld voor de Factor A. Het programma neemt de factor 35/37e (2014) en 37/40e (2015) dan niet meer mee in de berekening. Deze zit immers in de opgegeven Factor A.

Voert u een zelf berekende Factor A – waarin de factoren niet zijn meegenomen – in, dan vinkt u niets aan.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen