Volgen

Nieuw in versie 2014/1e

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten en FAQ’s zijn verder verbeterd en wederom aangevuld. Verder hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • de nieuwste overlevingstafel GBM-GBV 2007-2012 is toegevoegd.
 • 4 prognosetafels zijn toegevoegd aan de lijst met overlevingstafels. Dit geeft een zeer goede doorsnede van de actuariële grondslagen die in de verzekeringsmarkt gehanteerd wordenDe prognosetafels hebben wij opgenomen omdat er steeds meer berekeningen worden gemaakt met prognosetafel. Hierbij kan gedacht worden aan berekeningen ten behoeve van de bepaling van de pensioenverplichting conform RJ-richtlijn voor de DGA. Maar ook aan berekeningen met aangepaste actuariële grondslagen voor collectieve pensioentoezeggingen.
 • Wij hebben de prognosetafels van de volgende aanbieders opgenomen:
 • AEGON
 • Nationale-Nederlanden
 • Delta Lloyd
 • Zwitserleven

Pensioenprogramma

 • nieuw!: Offertes aanvragen voor overlijdensrisicoverzekeringen
  Zoals u weet hebben wij in de vorige versie van onze software, de risicotarieven van diverse aanbieders opgenomen voor het extern verzekeren van het nabestaandenpensioen. Een enorm succes is wel gebleken. Er worden namelijk meer dan 100 premieberekeningen per dag gemaakt!En op veler verzoek gaan wij een stap verder. Vanaf deze update kunt u offertes voor de producten van de diverse aanbieders opvragen via onze software. Het enige wat u hoeft te doen, is te klikken op de button ‘Offertes aanvragen’ op het tabblad ‘Constructie’.De uitgangspunten voor de offertes zijn gebaseerd op het ontvangen dossier. Wij verzoeken u dan ook, om het dossier niet meer aan te passen na toezending.Net als voor pensioenverzekeringen.
 • Advantage Backoffice
  De offertes worden verzorgd door onze discipline Advantage Backoffice. Vanzelfsprekend kunnen wij ook de verzekering voor u onderbrengen en beheren.
 • Vervolgens wordt het dossier gekoppeld aan een e-mail met een standaard, maar aanpasbare, tekst. De e-mail komt bij Advantage Backoffice binnen, waarna deze in behandeling wordt genomen. Binnen twee weken ontvangt u een e-mail met daarin de offertes van de door u in het dossier geselecteerde producten.
 • wij hebben mogelijk gemaakt dat bij de overgang naar het VAP regime, ook middelloon toezeggingen kunnen worden uitgesteld. Ook wanneer in een eerder regime een eindloontoezegging van toepassing was en per 1-1-2014 overgestapt wordt op een middelloonregeling. in het specifieke geval dat een combinatie van ‘laten staan’ en ‘uitstellen’ is gekozen, en dus minimaal drie regimes zijn ingevuld én een excedent is opgegeven, kon het dossier niet worden opgeslagen. Dit is opgelost;
 • wanneer voor het partnerpensioen vóór pensioendatum een afwijkend bedrag is opgegeven en het wezenpensioen wordt bepaald als percentage van dat nabestaandenpensioen, werd de berekening niet ondersteund. Dit is opgelost; 

Pensioenbrievenprogramma, Witteveen 2015-proof

 • het is per direct mogelijk om u voor te bereiden op het Witteveen 2015 regime dat ingaat op 1 januari 2015. Wij hebben in deze versie 4 goedgekeurde modelpensioenbrieven opgenomen ten behoeve van de pensioentoezegging vanaf 1 januari 2015. De verlaagde opbouwpercentages, het maximum pensioengevend salaris én alle bijbehorende overgangsbepalingen zijn opgenomen in deze versie!
 • voor pensioenbrieven in het VAP-regime, hebben wij een extra toelichting op het eventuele excedentpensioen opgenomen (in artikel “Slotbepalingen”);

Benaderde Marktwaarde

 • de fiscale berekening van het wezenpensioen werd berekend met een direct ingaande dekking. Dit is aangepast naar een uitgestelde dekking;
 • indien een voorindexatie van de uitgestelde aanspraak van toepassing is, wordt deze geïndexeerde aanspraak per de ingangsdatum getoond. Wij hebben deze opgave nu ook toegevoegd aan het rapport;
 • marktrentes kunnen vanaf deze versie ook kleiner dan 1% zijn;
 • ingeval van een uitkeringsduur van korter dan een jaar, werd een pro rata indexatie berekend. Dit hebben wij aangepast. Indien de uitkering korter dan een jaar is, wordt geen indexatie berekend.

FM Gouden Handdruk

 • in de specifieke situatie dat u een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) toetste, en het ontslag niet het gevolg was van een reorganisatie, maar wel leeftijdsgerelateerd, werd dit niet ondersteund. Dit is opgelost.

Mocht u nog vragen en/of wensen hebben, laat het ons dan snel weten. Wij gaan er graag voor u mee aan de slag!

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen