Volgen

Nieuw in versie 2014/1c

Pensioenprogramma uitgebreid met risicotarieven

In één oogopslag zien wat de premies zijn voor een nabestaandenpensioen bij overlijden vóór pensioendatum?
Geen probleem! Vanaf deze update vergelijkt u meer dan 25 verschillende risicoverzekeringen in één keer.
U brengt hiermee moeiteloos in beeld wat de laagste premie is voor het risicokapitaal van uw klant. Real-time!
Op het tabblad constructie vind u een overzicht van alle producten waar u uit kunt kiezen. En vanzelfsprekend hebben wij tevens de rapporten voorzien van een update.

Bindende offerte
Wenst uw klant een bindende offerte te ontvangen van een van de opgenomen aanbieders? Dan regelen wij dat voor u.
Het enige wat u hoeft te doen, is het dossier naar ons toe te sturen en wij zorgen voor de bindende offertes. Geheel kosteloos! Een mail met het dossier sturen naar advantage@akkermans.nl is al voldoende.
En indien gewenst, kunnen wij de verzekering ook voor u onderbrengen.

MoneyView
Voor deze functionaliteit zijn wij een samenwerking aangegaan met MoneyView. MoneyView is een organisatie gespecialiseerd (in opdracht en met goedkeuring van verzekeringsmaatschappijen) in het onderhouden en updaten van verzekeringstarieven en -producten.  

Benaderde Marktwaarde, tot 10x efficiënter 

Het is zover! Geen meerdere berekeningen meer in BMW!

Tot deze update kon u maar 1 fiscale óf 1 commerciële berekening maken, voor slechts 1 aanspraak. En dat terwijl er voor bijvoorbeeld een jaarlijkse waardering van één pensioendossier, vaak tot wel 8 berekeningen nodig zijn. Immers, er zijn inmiddels 4 regimes, allemaal met hun eigen pensioenleeftijd en soorten pensioen.

Het is vanaf nu mogelijk om maximaal 5 verschillende uitkeringen of koopsommen te berekenen, in één berekening.

Bovendien kunt u in 1 berekening de fiscale én commerciële waarde berekenen.

Dit betekent dat u dus maximaal 10 ‘oude’ Benaderde Marktwaarde berekeningen ineens kunt maken! Hoe dit werkt?

U geeft op het tabblad ‘Persoonsgegevens’ het aantal gewenste berekeningen op.

Vervolgens kunt u voor iedere aanspraak of koopsom, de grondslagen apart opgeven. Hetgeen vele combinaties mogelijk maakt.

Omdat het ook nog eens mogelijk is om (net als in het Pensioenprogramma) de fiscale én commerciële actuariële grondslagen op te geven, maakt u de beide waarderingsberekeningen ineens voor alle opgegeven aanspraken of koopsommen.

Pensioendossiers
Vanzelfsprekend kunt u bestaande pensioendossiers openen in BMW. Helemaal handig wanneer u naast de ingevoerde grondslagen ook de berekende aanspraken wenst over te nemen in BMW.

Simpelweg door het gewenste dossier te openen in BMW. Dat is alles.

Staan de berekende aanspraken er niet in? Dan kan het zijn dat u een oud dossier heeft geopend. Open het betreffende dossier in het Pensioenprogramma, de berekening wordt automatisch uitgevoerd. Daarna zet u het dossier door naar BMW door de volgende stappen te volgen: Menu -> Module -> Benaderde Marktwaarde
 

Algemeen 
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten en FAQ’s zijn verder verbeterd en wederom aangevuld.

 • Opbouwpercentages in onze programma’s zijn aangepast van 2 naar 3 decimalen in verband met de nieuwe opbouwpercentages per 1 januari 2015. Wij zijn dus al gestart met onze voorbereidingen op het Witteveen 2015 regime!
 • In versie 2014/1a hebben wij de optie om de kostenopslag ‘conform fiscus’ toe te passen in de commerciële berekening, na overleg met het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, aangepast naar een opslag van 5% met een maximum van € 20.000,-. Naar aanleiding van publicatie van het besluit VA 13-006 d.d. 27 november 2013, is deze aanpassing op basis van hernieuwd overleg met het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen terug gedraaid.

Pensioenprogramma

 • Het is vanaf deze versie mogelijk om per regime een opbouwpercentage voor het nabestaandenpensioen op te geven.
 • Indien gekozen is voor een berekening van pensioenaanspraken die opgebouwd zijn in alle regimes, waarbij een tijdelijk overbruggingspensioen (TOP) van toepassing is geweest, wordt het TOP niet getoond in het rapport. Dit is opgelost.
 • Indien gekozen is voor een berekening van pensioenaanspraken die opgebouwd zijn in alle regimes waarbij het opbouwpercentage en de pensioenleeftijd in het VAP-regime verlaagd zijn, werd de keuze voor uitstellen of laten staan van de pre-VAP pensioenaanspraken niet getoond. Dit is opgelost.
 • In het A&P UPO inclusief Nazorgformulier, is de introductietekst van het UPO aangepast indien gekozen is voor een gedeeltelijk in eigen beheer opgebouwd pensioen.
 • Het overbruggingspensioen wordt niet getoond in het onderdeel ‘Opgebouwd pensioen per…’. Dit is opgelost.
 • In het A&P UPO inclusief Nazorgformulier, worden de verschillende ingangsdata van de pensioenaanspraken vanaf nu volledig weergegeven aan het begin van het Nazorgformulier.

Regelingvergelijkingsprogramma

 • De AOW-leeftijd in de grafieken van de individuele rapportage, wordt berekend op basis van de geboortedatum van de deelnemer. De AOW staat dus niet meer vast op 65-jarige leeftijd.
 • Indien gekozen is voor een onbepaald partnersysteem, wordt voor de berekening niet meer om partnergegevens gevraagd.
 • In het collectieve rapport worden vanaf deze versie ook de ingevoerde deelnemer gegevens getoond.

Pensioenbrievenprogramma

 • Indien een nieuwe pensioenbrief opgesteld wordt, kan nu gekozen worden voor een toezegging per:
 • datum-in-diensttreding;
 • datum ingang pensioenovereenkomst;
 • een vrij in te voeren datum. 

Flexpensioen 

 • Vervroeging van de pensioenaanspraken kan weer gecombineerd worden met omzetting van het levenslange pensioen naar een (verhoging van het) overbruggingspensioen. 

Financial Management: Netto Besteedbaar Inkomen  

 • De berekening van de Box 3 grondslag wordt bepaald op basis van één peildatum in plaats van twee.

Mocht u nog vragen en/of wensen hebben, laat het ons dan snel weten. Wij gaan er graag voor u mee aan de slag!

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen