Volgen

Kan ik fiscaal gezien kiezen voor inkoop in een middelloonregeling?

Ja, fiscaal gezien is dit mogelijk (zie de handreiking van de belastingdienst). Deze mogelijkheid wordt echter niet aangeboden in het programma.

U kunt de situatie toch berekenen met behulp van een aantal tussenberekeningen in het programma en daarbij Benaderde Marktwaarde gebruiken.

Het is niet mogelijk om bij inkoop van dienstjaren te kiezen voor eerdere salarissen.

In het programma is dan namelijk niet bekend op welk salaris de inkoop van dienstjaren betrekking heeft.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen