Volgen

Hoe worden de verschillende datums gebruikt bij een lastenberekening?

De belangrijkste algemene data in PensionAnalyzer zijn:

  • einddatum pensioencontract
  • ingangsdatum pensioencontract
  • berekeningsdatum
  • datum indiensttreding

De einddatum van een pensioencontract wordt gebruikt om te bepalen in welk jaar de lastenberekening van een collectiviteit dient te eindigen.

De ingangsdatum van een pensioencontract wordt gebruikt om te bepalen vanaf wanneer een toezegging wordt gedaan. Deze datum dient altijd voor of op de berekeningsdatum te liggen.

De berekeningsdatum is het moment waarop de pro rata lasten van het eerste jaar worden berekend. Indien de ingangsdatum van een contract voor de berekeningsdatum ligt, wordt een 'backservice' koopsom berekend. Deze koopsom financiert de lasten van de toezegging tussen de ingangsdatum van het contract tot aan de berekeningsdatum.

De datum indiensttreding wordt in dit geval gebruikt om te bepalen hoe ver de 'backservice' koopsom terug dient te worden berekend. Indien de datum indiensttreding voor de ingangsdatum van het contract ligt wordt de backservice tot aan de ingangsdatum berekend. Indien de datum indiensttreding na de ingangsdatum van het contract ligt wordt de backservice berekend tot aan de datum van indiensttreding.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen