Volgen

Is het mogelijk om de gegevens vanuit het pensioenprogramma te importeren in het RegelingVergelijkingsprogramma?

Nee, het is niet mogelijk om deze gegevens over te zetten naar het RegelingVergelijkingsprogramma. Het RegelingVergelijkingsprogramma is mede gericht op de vergelijking voor meerdere deelnemers in een collectief. Dit heeft ertoe geleid dat de opzet van de invoer van deelnemergegevens afwijkt van die van het pensioenprogramma. De gegevens kunnen vooralsnog niet worden ingelezen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen