Volgen

Wat kan met BMW wel worden berekend, doch niet met Tools?

Het programma BMW kent de volgende mogelijkheden:

  • in BMW kan een gestaffelde rente worden gehanteerd. Zie het tabblad 'actuarieel'. Vervolgens kan BMW een interne rekenrente berekenen;
  • BMW kan rekening houden met een kosten- en winstopslag;
  • BMW kent ook de mogelijkheid om 'uitgestelde' uitkeringen te waarderen, terwijl Tools uitsluitend geschikt is voor direct ingaande of reeds ingegane uitkeringen;
  • BMW kan een overdrachtswaarde berekenen, aangezien rekening kan worden gehouden met kosten- en winstopslagen. Dit resulteert in een bruto waarde. Tools kent uitsluitend een netto waarde.
  • BMW kan meerdere berekeningen ineens maken (handig als u meerdere premievrije pensioenaanspraken jaarlijks wilt waarderen).

Ga voor meer informatie over het programma naar onze website.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen