Volgen

Nieuw in versie 2015/6

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten, quick guides en veel gestelde vragen (Online Helpdesk) zijn verder verbeterd en wederom aangevuld.

De quick guides zijn te vinden via de F1-toets. Quick guides zijn korte handleidingen die u snel op weg helpen met het gebruik van Advantage en nieuwe functionaliteiten.

Verder hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Advantage 

Vernieuwde import deelnemer gegevens
Met de vernieuwde import voor de deelnemer gegevens, kunt u nog sneller importeren.

Ten eerste is het importproces efficiënter gemaakt. Vanaf nu importeert u in 2 stappen deelnemer gegevens.

Daarnaast hebben wij de import voorzien van drie soorten importmogelijkheden:

  • verkorte import: alleen die gegevens benodigd om te kunnen vergelijken en rekenen;
  • uitgebreide import: alle gegevens die nodig zijn voor het aanvragen van offertes;
  • aanvullende import: het verrijken van de verkorte import naar de uitgebreide import

Hiervoor dienden wij wel de importtemplate aan te passen. De kolommen voor de verkorte import zijn blauw gemarkeerd. De overige kolommen zijn voorzien van een grijze markering.

Tip: het BSN is geen verplicht veld meer! Dus download het nieuwe importtemplate, indien u dit buiten Advantage opgeslagen heeft.

Benaderde Marktwaarde & Pensioenprogramma 

RJ berekening incl. serviceberekening per 1 januari 2014
De RJ-berekening wordt inmiddels ontzettend veel gebruikt. Hetgeen vanzelfsprekend leidt tot nieuwe wensen.

Eén van die verzoeken is, om automatisch een berekening per 1-1-2014 uit te voeren indien een berekening per 31-12-2014 wordt gemaakt. Een ander verzoek is, om te rekenen met gebruikmaking van (actuariële) grondslagen die gebaseerd zijn op de gekozen grondslagen bij de berekening 31-12-2014. Bijvoorbeeld de marktrente op basis van SRA grondslagen, wanneer die geselecteerd zijn per 31-12-2014. De marktrente van 2,34% per 31-12-2014, wordt dan omgezet naar 4,06% per 1-1-2014. Bij een duration van 30+ jaar.

Beide wensen zijn inmiddels doorgevoerd.

Tevens is het vanaf nu mogelijk om – indien een willekeurig gekozen marktrente is ingevuld – een marktrente automatisch te laten bepalen.

Hiervoor is een extra invoerveld opgenomen. Zodat u de marktrente per 1-1-2014 kunt invoeren. Dit veld komt beschikbaar zodra u bij de bepaling van de RJ-grondslagen heeft gekozen voor “Zelf invullen”.

De serviceberekening per 1-1-2014, is opgenomen aan het eind van uw technische rapport. 

Pensioenprogramma 

Dekkingsgraad BV in het A&P UPO
Middels de afstempeltoets kunt u het rapport “Fiscale toetsing DGA-pensioen” genereren. In dit rapport is voortaan ook de dekkingsgraad van de BV opgenomen.

De dekkingsgraad wordt berekend op basis van de afstempeltoets. En is eveneens opgenomen in het A&P UPO.

De afstempeltoets vindt u overigens op het tabblad “Actuarieel fiscaal”.

Nazorg formulier en A&P UPO gescheiden
Het is gebleken dat veel gebruikers het A&P UPO en het Nazorgformulier op verschillende momenten voor een advies te hanteren.

Wij hebben daarom het Nazorgformulier als apart rapport in het Afdrukmenu opgenomen.

Rapport Jaarrekening
In het rapport werden helaas – bij gelukkig exotische situaties – twee verkeerde waardes gepresenteerd. Zowel bij de Waarde Economisch Verkeer als bij het bereikbare nabestaandenpensioen.

Beide zijn aangepast. De berekeningen zijn overigens wel correct.

Benaderde Marktwaarde

Duration tijdelijke uitkeringen
Voor overbruggingspensioenen en met name lijfrente/stamrecht uitkeringen, hebben wij voor de tijdelijke uitkeringen de berekening van de duration verfijnd.

De  duration voor tijdelijke uitkeringen wordt voortaan bepaald op basis van de duur vanaf de berekeningsdatum tot het einde van de tijdelijke uitkering. Dit is voor direct ingaande of ingegane uitkeringen uiteraard gelijk aan de duur. Voor uitgestelde tijdelijke uitkeringen is dit langer.

Rapportage bij opgave van (te) oude kinderen

Indien kinderen opgegeven zijn, kan het voorkomen dat deze te oud zijn om in aanmerking te komen voor een wezenuitkering. In dit geval kon het programma geen rapport genereren. Dit is opgelost.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen