Volgen

Nieuw in versie 2014/2b

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten en FAQ’s zijn verder verbeterd en wederom aangevuld. Verder hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Rapporten
Wij hebben aanpassingen doorgevoerd in de opzet van onze rapportages. Deze bevordert het overzicht en de leesbaarheid in de rapporten van de diverse programma’s. Ondanks deze verbeteringen zult u ze nog steeds herkennen als Akkermans & Partners rapportages!

Advantage
Voor deze update hebben wij de volgende aanpassingen doorgevoerd in Advantage:

Aanbieders
Wijzigingen:
Vanaf deze update wordt Legal & General met haar Prisma Pensioen meegenomen in de premievergelijkingen.

Toegevoegd:
Het Waardewijs Pensioen van Avéro Achmea is met haar productkenmerken toegevoegd aan Advantage.

Binnenkort toegevoegd:
Op dit moment zijn wij Zwitserleven met haar producten NuPensioen, NuPensioenRekening en ExclusiefPensioen aan het implementeren. Volgens planning zullen deze met de januari update worden uitgerold.


Uitbreiding Online Intake
De inventarisatie van het klantprofiel zelf laten uitvoeren door de werkgever? De Online Intake ondersteund u hierbij. De werkgever logt in op een beveiligde webpagina en beantwoord alle vragen, waarna deze automatisch worden ingelezen in het klantprofiel van het klantdossier binnen Advantage.

Wij hebben een aantal nieuwe functies toegevoegd!

Het is nu mogelijk om de werkgever vóóraf een aantal eigen vragen te laten stellen aan u.
De werkgever kan die vragen bedenken op basis van een groot aantal voorbereidende teksten die in de Online Intake beschikbaar zijn om door te nemen.
De vragen die de werkgever stelt, worden in PDF vorm in uw Advantage dossier beschikbaar gesteld voor u.
Deze aanpassingen zijn grotendeels een gevolg van de uitspraken die de AFM heeft gedaan na de controle van de Meeus-dossiers. Wij willen u in staat stellen om de dienstverlening verder te verbeteren, zónder dat het u meer tijd gaat kosten.

Aanpassingen in verband met Witteveen 2015
Met ingang van 1 januari 2015 moeten alle regelingen voldoen aan de regels van de Wet Witteveen 2015.

Pensioenprogramma
Het pensioenprogramma is aangevuld met het Witteveen 2015 regime. Per 1-1-2015 dient wederom met een nieuw regime te worden gerekend voor DGA’s met pensioenopbouw in eigen beheer. De gevolgen van de keuze voor uitstellen of laten staan van de opgebouwde aanspraken kunnen vanaf nu doorgerekend worden in het pensioenprogramma. Het excedent kan bepaald worden en u kunt de gevolgen van het nieuwe regime nu doorrekenen.

In aanvulling op de reguliere aanpassingen, hebben wij een overzicht van alle onderdelen van het excedent (indien van toepassing) opgenomen in het rapport. Net vóór de opsomming van de totale pensioenaanspraak. In dit overzicht is voor ieder onderdeel opgegeven of het meetelt voor de 100%-grens en of het een overgang op de partner kent.

Pensioenbrievenprogramma
In de pensioenbrief voor beschikbare-premie toezeggingen is de franchisefactor aangepast naar 100/75e van het ingebouwde AOW-bedrag.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen